Đàn bà đừng chỉ yêu bằng tai...

Đàn bà đừng chỉ yêu bằng tai...

Đàn bà đừng chỉ yêu bằng tai! Lời ngon ngọt hễ thủ thỉ bên tai là y như rằng “trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Giờ thì thôi nhé....