trái tim Chính phủ số

Dữ liệu quốc gia về dân cư là "trái tim" của Chính phủ số
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là dữ liệu gốc, nền tảng, "trái tim" của Chính phủ số, giúp kết nối, chia sẻ thông tin dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.
      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO