vietbao

Cách kéo dài tuổi thọ đơn giản nhờ ăn trứng
Quá trình thuyết phục nghi can dùng súng cướp tiệm vàng
Quá trình thuyết phục nghi can dùng súng cướp tiệm vàng

Nghi phạm nói cuộc sống khó khăn, lại có người thân mắc trọng bệnh nên đã làm liều, một mình thủ súng xông vào tiệm vàng.