TP.HCM: Kịp thời ban hành các văn bản triển khai Luật Đất đai 2013

Nguyễn Quỳnh | 26/04/2022, 23:26

Trên cơ sở Luật Đất đai 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn liên quan, HĐND, UBND TP.HCM đã ban hành 58 Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch, Hướng dẫn để triển khai, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

anh-1.jpg
TP.HCM đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để triển khai Luật Đất đai 2013

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, triển khai Luật Đất đai năm 2013, Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, điều hành, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, tư duy nghiên cứu trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng sử dụng đất; đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, ổn định và đúng pháp luật.

Cụ thể, ngày 30/3/2015, Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 32 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nắm vững yêu cầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Luật Đất đai năm 2013 đạt hiệu quả, thực sự phát huy vai trò nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng bền vững.

Ngay từ khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành, UBND TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 16 ngày 15/7/2014, Quyết định số 4963 ngày 08/10/2014 triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu ban hành văn bản và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền được giao; tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện.

“Triển khai Luật Đất đai 2013, HĐND, UBND TP.HCM đã ban hành 58 Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch, Hướng dẫn để triển khai, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố” – báo cáo của UBND TP.HCM cho biết.

anh-2.jpg
Hội nghị sơ kết 01 năm thi hành Luật Đất đai 2013 trên địa bàn TP.HCM do Sở TN&MT TP.HCM tổ chức năm 2015

Trong đó, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 36 ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI và Nghị quyết số 17 ngày 18/8/2019 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Trong thời gian qua, UBND TP.HCM thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai do HĐND, UBND Thành phố ban hành. Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai đã được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên trang website công báo của Thành phố.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, từ thực tiến áp dụng Luật, TP.HCM đã không ngừng nghiên cứu, có đề xuất với Trung ương và được Trung ương chấp thuận cụ thể hóa trong các Nghị định của Chính phủ, từ đó đã góp phần đáng kể trong việc giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Điển hình như các nội dung: quy định về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; phân cấp cho HĐND TP.HCM quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa…

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, về cơ bản, các văn bản pháp luật về đất đai của TP.HCM được ban hành đầy đủ và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi cao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của một đô thị đặc biệt. Tuy nhiên, công tác ban hành văn bản trong lĩnh vực đất đai còn chậm tiến độ so với yêu cầu.

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, TP.HCM đã phổ biến pháp luật trực tiếp hơn 1.000 cuộc tuyên truyền, với hơn 200.000 lượt người tham dự, tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát hành nhiều tài liệu, tin bài phát thanh và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, mời báo cáo viên; trang bị sách, tài liệu tuyên truyền; trợ giúp pháp lý; Hội thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, biểu diễn tiểu phẩm, lồng ghép vào hoạt động chuyên môn.

Bài liên quan
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  TP.HCM: Kịp thời ban hành các văn bản triển khai Luật Đất đai 2013
  vietnam.vn