Tổng Công ty lương thực Miền Bắc

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, doanh nghiệp được khuyến cáo gì
Ngày 20/7/2023, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ra thông báo số 20/2023 về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường (phi Basmati), quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO