Tổng Bí thư: Phát hiện sai phạm, phải đưa ra khỏi quy hoạch T.Ư khóa mới

Hoài Thu| 08/10/2023 14:09

Sau Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Bộ Chính trị cần sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là một trong những nội dung quan trọng được cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 8.

Sau 7 ngày (2-8/10) làm việc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10.

Bộ Chính trị sớm quyết định một bước quy hoạch Trung ương khóa mới

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị Tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nghiêm túc và có chất lượng.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương yêu cầu ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư: Phát hiện sai phạm, phải đưa ra khỏi quy hoạch T.Ư khóa mới - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 (Ảnh: Hồng Phong).

Đây sẽ là cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch.

Tổng Bí thư yêu cầu nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị, giới thiệu bổ sung quy hoạch báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các hội nghị sau.

Theo người đứng đầu Đảng, đây là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khóa XIV, với tinh thần phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ.

Quy trình được Tổng Bí thư đề cập là quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau đó mới đến quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh xác định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc rất hệ trọng của Đảng, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Việc quy hoạch cần đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng Bí thư: Phát hiện sai phạm, phải đưa ra khỏi quy hoạch T.Ư khóa mới - 2

Tổng Bí thư nhấn mạnh xác định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc rất hệ trọng của Đảng (Ảnh: Hồng Phong).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, Tổng Bí thư lưu ý phải theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, cần coi trọng chất lượng gắn với cơ cấu hợp lý; gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh lấy quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước làm cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng thu nhập cho người lao động

Đề cập đến tình hình kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung có thể sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức mới. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với không ít hạn chế, yếu kém và nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách và mục tiêu, nhiệm vụ đã được Trung ương thống nhất.

Tổng Bí thư: Phát hiện sai phạm, phải đưa ra khỏi quy hoạch T.Ư khóa mới - 3

Phiên họp bế mạc Hội nghị Trung ương 8 (Ảnh: Hồng Phong).

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh nhiệm vụ theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời có những quyết sách phù hợp, Tổng Bí thư quán triệt phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Một nội dung quan trọng khác, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Theo Tổng Bí thư, nghị quyết mới đã mở rộng ra toàn bộ các chính sách xã hội, tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cách tiếp cận cũng được điều chỉnh, từ bảo đảm và ổn định sang ổn định và phát triển, gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, an ninh xã hội.

Hội nghị lần này đã bổ sung, phát triển, làm rõ hơn những nhận thức mới trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trung ương đã thống nhất cao xác định mục tiêu đến năm 2030 và Định hướng đến năm 2045, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp mới, sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao.

Tổng Bí thư: Phát hiện sai phạm, phải đưa ra khỏi quy hoạch T.Ư khóa mới - 4

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8 (Ảnh: Hồng Phong).

Về phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới, cần tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến.

Việc này nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng theo Tổng Bí thư, Trung ương đã thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững mạnh hơn.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng nhất trí cao phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết mới của Trung ương về nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư: Phát hiện sai phạm, phải đưa ra khỏi quy hoạch T.Ư khóa mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO