tổ chức phòng trong vụ

Đề xuất cắt giảm 4 đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 tháng trước Chính trị
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cắt giảm 4 đơn vị thuộc Bộ này, trong đó có Vụ Thi đua-Khen thưởng và Truyền thông.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn