Tổ chức lại 3 Vụ thuộc Tổng cục Thuế

19/03/2021, 11:05

Việc tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Vụ Kiểm tra nội bộ, Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế bảo đảm không tăng thêm đầu mối, biên chế chung và không tăng thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, phân định chức năng nhiệm vụ các đơn vị và sắp xếp tổ chức bộ máy Tổng cục Thuế theo mô hình mới. Theo đó, tại Tổng cục Thuế không tổ chức cấp Phòng thuộc Vụ, theo đó đã giải thể 27 Phòng, tương ứng giảm 27 Trưởng phòng và 56 Phó Trưởng phòng.

Tại Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh đã giảm 62 Phòng, 296 Chi cục Thuế và 2.100 Đội Thuế (do sau sắp xếp hợp nhất các Chi cục Thuế quận, huyện thành Chi cục Thuế khu vực: từ 5.073 Đội Thuế thuộc 711 Chi cục Thuế giảm xuống còn 2.973 Đội Thuế thuộc 415 Chi cục Thuế); tương ứng giảm 62 Trưởng phòng, 296 Chi cục trưởng và sắp xếp bố trí lại đối với các Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng theo quy định, phù hợp thực tế.

Tổ chức lại 3 Vụ thuộc Tổng cục Thuế - 1

Trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính (Ảnh: N.T).

Tổng cục Thuế đã cắt giảm tổng số 2.520 đơn vị các cấp trong kết quả chung cắt giảm 4.328 đầu mối đơn vị các cấp của các tổ chức đơn vị của Bộ Tài chính. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo được mọi hoạt động của các cấp đơn vị và của toàn hệ thống diễn ra bình thường, thông suốt, liên tục.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương tổ chức thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng lãnh đạo cấp phó của người đứng đầu các cấp đơn vị của Tổng cục Thuế nói riêng và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nói chung.

Vì thế, theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2018 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Đề án tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Vụ Kiểm tra nội bộ, Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế thành lập Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Cục Kiểm tra nội bộ, Giải quyết khiếu nại tố cáo và Phòng chống tham nhũng và Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế là cần thiết.

Trong đó, Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế được tổ chức 5 Phòng; Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn được tổ chức 4 Phòng; Cục Kiểm tra nội bộ, Giải quyết khiếu nại tố cáo và Phòng chống tham nhũng được tổ chức 4 Phòng.

Quảng cáo

Tờ trình của Bộ Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh này nhằm nâng cao năng lực hiệu quả bộ máy quản lý thuế, đặc biệt đối với quản lý thuế doanh nghiệp lớn; tăng cường kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng của ngành thuế và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế.

Đồng thời đảm bảo thống nhất công tác quản lý thuế doanh nghiệp lớn, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong toàn ngành thuế từ trung ương đến địa phương. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp…

Bộ Tài chính khẳng định, việc tổ chức lại 3 Vụ thành 3 Cục nói trên bảo đảm không tăng thêm đầu mối trong toàn ngành, không tăng biên chế chung được giao và không tăng thủ tục hành chính trên cơ sở phân định lại mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các Cục Thuế địa phương.

Thế Kha

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức lại 3 Vụ thuộc Tổng cục Thuế
vietnam.vn