Tình bạn của loài rắn

Tình bạn của loài rắn

Thường được coi là một sinh vật đơn độc và lạnh lùng, rắn được cho là loài không có tương tác xã hội với nhau.