Chủ Nhật, 18/04/2021, 04:40 (GMT+7) | Điểm tin:

Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm xe máy khi gặp tai nạn

Thứ Năm, 28/05/2020, 19:00 (GMT+7)
Bảo hiểm xe máy là bắt buộc, nhiều người mua cho xong mà không biết cách đòi quyền lợi.

Trước hết, nói về quyền lợi, bảo hiểm xe máy bắt buộc mua là bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe đối với bên thứ ba. Bảo hiểm thay bạn thực hiện trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại do bạn gây tai nạn, chứ không bảo hiểm cho bản thân bạn và xe của bạn.

Mức trách nhiệm như sau:

Về người: bồi thường tới 100 triệu đồng một người một vụ. Không hạn chế số người trên vụ và số vụ trên năm.

Về tài sản: bồi thường tới 50 triệu một vụ, nếu gây thiệt hại cho nhiều người cũng chỉ đền tối đa 50 triệu một vụ. Không hạn chế số vụ một năm.

Để được bồi thường, cần làm theo các bước sau:

Bước một, việc đầu tiên khi xảy ra tai nạn là mở ngay giấy chứng nhận bảo hiểm, gọi số hotline của công ty bảo hiểm ghi trên đó để được hướng dẫn. Nếu không mang theo bảo hiểm có thể tìm kiếm google. Một số công ty bảo hiểm có App có thể thông báo, chụp ảnh gửi qua app.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp giám định viên sẽ làm khó người gặp nạn, chỉ cần cố gắng làm hết những hướng dẫn hợp lý.

Bước hai, thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thỏa thuận đền bù. Khi có tai nạn giao thông, sẽ có CSGT giải quyết. Căn cứ vào thông báo của CSGT để các bên xác định lỗi của mỗi bên để có thỏa thuận đền bù bằng văn bản. Cơ quan CSGT sẽ ghi nhận sự thỏa thuận vào hồ sơ.

Đối với thiệt hại về tài sản, khi thỏa thuận yêu cầu công ty bảo hiểm tham gia, hướng dẫn thỏa thuận. Công ty bảo hiểm sẽ duyệt giá (nếu sửa chữa) và trả tiền cho đơn vị sửa chữa thay bạn. Nếu không, họ sẽ cùng bạn và bên thứ ba "chốt" số tiền bồi thường, sau đó họ sẽ hoàn lại cho bạn (dĩ nhiên họ sẽ hướng dẫn bạn thu thập chứng từ chứng minh thiệt hại).

Đối với thiệt hại về người, công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào tỷ lệ thương tật (căn cứ vào kết luận ghi trên bệnh án, giấy ra viện) tính số tiền bồi thường (100 triệu nhân với tỷ lệ thương tật). Nếu số tiền này lớn hơn số tiền bạn đã bồi thường thì trả bằng số tiền bạn đã bồi thường. Còn nếu số tiền bạn đã bồi thường lớn hơn số này thì bảo hiểm trả đúng số này.

Bảo hiểm xe máy
Bảo hiểm thay bạn thực hiện trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại do bạn gây tai nạn, chứ không bảo hiểm cho bản thân bạn và xe của bạn

Bước ba, cung cấp hồ sơ cho công ty bảo hiểm để nhận tiền đền bù. Hồ sơ gồm:

Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường (giám định viên sẽ đưa mẫu cho bạn ghi và nhận luôn).

Hồ sơ tai nạn giao thông của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan có thẩm quyền nhé, không bắt buộc CSGT).

Bản án (nếu có).

Chứng từ chứng minh thiệt hại tài sản (một hoặc tất cả: báo giá sửa chữa, hóa đơn, thỏa thuận đền bù, biên bản định giá của hội đồng định giá tài sản).

Chứng từ chứng minh thiệt hại về người (Giấy ra viện, kết luận giám định thương tật, thỏa thuận đền bù).

Bước bốn, nhận tiền.

Đối với những vụ tai nạn không có CSGT giải quyết, việc đầu tiên vẫn phải liên hệ với công ty bảo hiểm thông báo tai nạn. Yêu cầu công ty bảo hiểm hướng dẫn và cử giám định viên đến hiện trường (ghi âm lại làm bằng chứng).

Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định phải báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và yêu cầu hồ sơ là hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền. Không có câu nào ghi là hồ sơ CSGT. Thế nên ở nơi không có CSGT bạn báo công an xã để họ lập biên bản hiện trường. Nếu công an xã thấy không thuộc thẩm quyền họ sẽ có trách nhiệm báo cấp cao hơn, họ không báo là lỗi của họ, bảo hiểm khiếu nại họ chứ. 

Một điều rất quan trọng với bảo hiểm xe máy, đối với thiệt hại ước tính dưới 10 triệu, không bắt buộc phải có hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền. Công ty bảo hiểm phải tự lập biên bản hiện trường, lấy chữ ký người làm chứng và tự xin xác nhận của chính quyền địa phương. Hãy nhớ lập biên bản đền bù dân sự và đề nghị giám định viên ký xác nhận, đồng thời xin xác nhận của chính quyền địa phương.