Thứ Bảy, 17/04/2021, 13:26 (GMT+7) | Điểm tin:

Đề xuất công dân đăng ký cư trú qua mạng

Chủ Nhật, 07/03/2021, 07:41 (GMT+7)
Việt Báo Bộ Công an đề xuất tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, thường trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến và thông báo qua tin nhắn điện tử.

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành bốn dự thảo thông tư liên quan lĩnh vực cư trú để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, bốn dự thảo Thông tư bao gồm: quy định về quy trình đăng ký cư trú; quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú; quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú. 

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú gồm sáu chương 27 điều, quy định các thủ tục gồm: trình tự đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú; khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú; tiếp nhận thông báo lưu trú, tiếp nhận khai báo tạm vắng.

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo thông tư là ngoài hình thức tiếp nhận đăng ký cư trú trực tiếp như trước kia, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú từ cổng dịch vụ công.

Cụ thể, trường hợp người dân lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức này sẽ truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia chọn mục liên quan rồi đăng ký và hoàn tất thủ tục theo mẫu sẵn. Sau khi đăng ký, hồ sơ đăng ký cư trú của công dân từ cổng dịch vụ công sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký cư trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức này, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tài liệu mà công dân đã cung cấp trên cổng dịch vụ công với các quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ tiếp nhận sẽ thực hiện tiếp nhận và lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đăng ký cư trú, đồng thời thông báo cho công dân.

Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc biểu mẫu, giấy tờ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận lập Phiếu hướng dẫn và thông báo cho công dân. Nếu trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ tiếp nhận lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết đăng ký cư trú và thông báo cho công dân, trong đó nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Cũng theo Bộ Công an, việc thông báo, trả kết quả đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử, qua đường bưu chính hoặc cổng dịch vụ công.

Việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú được thực hiện qua phần mềm quản lý cư trú. Tuy nhiên đối với cơ quan đăng ký cư trú không có kết nối mạng, Bộ Công an đề xuất việc đăng ký, quản lý cư trú được thực hiện qua phần mềm quản lý cư trú phiên bản riêng.

Liên quan các chữ ký trong hồ sơ cư trú, Bộ Công an đưa ra giải pháp chữ ký số. Cụ thể, cá nhân, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú sẽ sử dụng thiết bị USB Token (được mã hoá thông tin, cá nhân, hình ảnh chữ ký số, hình ảnh con dấu trên các văn bản điện tử qua tính năng ký số...) được tích hợp sẵn trong phần mềm quản lý cư trú để hoàn thiện hồ sơ.

Theo đại diện Bộ Công an, hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động, trong đó có tới 100% dữ liệu về cư dân trên toàn quốc đã được thu thập đầy đủ các trường thông tin nên sẽ là điều kiện quan trọng để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan cư trú trên mạng, giúp giảm thời gian, công sức đi lại và tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Dự thảo Thông tư của Bộ Công an nếu được thông qua, dự kiến có hiệu lực trong năm nay.

No data was load in this action.
No data was load in this action.
No data was load in this action.