WHO hối thúc các nước Đông Nam Á hành động

WHO hối thúc các nước Đông Nam Á hành động

Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO, nhấn mạnh “tình hình đang diễn tiến nhanh chóng. Chúng ta cần phải tăng cường ngay lập tức mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm.”