Thứ Bảy, 15/05/2021, 12:08 (GMT+7) | Điểm tin:
  • TikTok kiện chính quyền Trump

    TikTok đệ đơn yêu cầu một thẩm phán liên bang ở Washington chặn chính quyền Trump ban lệnh cấm ứng dụng chia sẻ video này tại Mỹ.