Tiêu chuẩn về lập thành tích xuất sắc để nâng lương trước thời hạn thế nào?

nam dương| 01/07/2022 07:30

Xin hỏi, tiêu chuẩn về lập thành tích xuất sắc để xét nâng lương trước thời hạn được quy định thế nào? Bạn đọc có email manhkhoixxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 2/VBHN-BNV ngày 05.5.2022 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn:

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương trước thời hạn được quy định như trên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tiêu chuẩn về lập thành tích xuất sắc để nâng lương trước thời hạn thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO