TikTok phát tiền 'an ủi' cho toàn bộ nhân viên

TikTok phát tiền 'an ủi' cho toàn bộ nhân viên

ByteDance, công ty mẹ của TikTok hy vọng có thể làm an lòng lực lượng người lao động hơn 60.000 người, trong bối cảnh nền tảng video ngắn đang chịu áp lực phải bán hoạt động ở Mỹ.