Thừa Thiên Huế: Tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID - 19

Thùy Dung | 02/08/2021, 11:44

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn chỉ đạo việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, giao Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo các cơ sở y tế, khu vực điều trị, chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khu lưu trú, khách sạn và các khu vực cách ly khác...) xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải theo đúng quy định; bảo an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tại khu vực, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.

Phối hợp với Sở TN&MT để thống nhất phương án, quy trình thực hiện, giám sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID - 19 tại địa phương, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành (của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, chất thải nguy hại...).

Tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID - 19

UBND các huyện, thị xã, TP. Huế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị chức năng thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải nói chung, chất thải rắn, chất thải y tế, sinh hoạt nói riêng theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại địa bàn, lĩnh vực, khu vực, doanh nghiệp được giao quản lý (gồm các chốt kiểm soát Y tế, khu vực cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khu lưu trú, khách sạn và các khu vực cách ly khác...) .

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế thực hiện công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý triệt để khối lượng rác thải y tế, nguy hại thuộc trách nhiệm được giao quản lý, xử lý đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh tăng cường công tác theo dõi, thu thập thông tin hình ảnh (từ hệ thống camera, thông tin, hình ảnh do các tổ chức, cá nhân cung cấp,...) để cảnh báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, xử phạt theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh, Sở Công thương, Sở Du lịch, UBND các huyện, thị xã, TP. Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, doanh nghiệp, khu cách ly (cán bộ, công nhân, lái xe...) do đơn vị quản lý, cam kết, tự quản; đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không tuân thủ, không quản lý, buông lỏng quản lý chất thải, nguồn thải ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tiểm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cho cơ sở, cộng đồng.

Giao Sở TN&MT, Sở Y tế căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động kiểm tra và yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo xử lý triệt để rác thải y tế, nguy hại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID -19 theo quy định của UBND tỉnh và chỉ đạo của ngành (Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường,...); định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên Huế: Tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID - 19
vietnam.vn