Thứ Năm, 13/05/2021, 04:24 (GMT+7) | Điểm tin:

Cách chuyển giao quyền điều hành cuộc họp Zoom cho người khác

Thứ Sáu, 27/03/2020, 08:36 (GMT+7)
Việt Báo Nếu bạn là người tổ chức và điều hành cuộc họp Zoom (host) nhưng bạn cần rời khỏi cuộc họp sớm do có việc đột xuất, bạn có thể chuyển giao quyền điều hành cuộc họp cho người bất kỳ, thay vì kết thúc cuộc họp.

Trước khi bắt đầu bạn cần lưu ý, Zoom có hai hiên bản gồm miễn phí và trả phí.

Trường hợp bạn là người dùng trả phí đồng thời là người tổ chức cuộc họp, khi bạn chuyển giao quyền điều hành cho người khác, cuộc họp sẽ không bị giới hạn thời gian, ngay cả khi người nhận quyền điều hành là người dùng miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn là người dùng miễn phí và cũng là người tổ chức cuộc họp, khi bạn chuyển giao quyền điều hành cho người khác, cuộc họp sẽ bị giới hạn thời gian trong 40 phút, ngay cả khi người nhận quyền điều hành là người dùng trả phí.

Sau đây là hướng dẫn chuyển giao quyền điều hành cuộc họp Zoom cho người dùng khác.

Đầu tiên, bạn cần tạo và thiết lập cuộc họp Zoom. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách mở ứng dụng Zoom và bấm nút New Meeting từ màn hình chính. Tiếp theo, bạn hãy mời những người liên quan tham gia vào cuộc họp. Bạn có thể mời người khác bằng cách bấm nút Invite ở dươi cùng của cửa sổ.

Sau khi cuộc họp bắt đầu và mọi người đều đã có mặt đầy đủ, bạn hãy chọn tùy chọn Manage Participants cũng nằm ở dưới cùng của cửa sổ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt Alt + U (Windows) hoặc Command + U (Mac).

Bây giờ, bạn sẽ thấy danh sách những người có mặt trong cuộc họp xuất hiện ở khung bên phải. Tại đây, bạn hãy rê chuột lên tên của người bạn muốn chuyển giao quyền điều hành và bấm nút More.

Từ trình đơn hiện ra, bạn chọn tùy chọn Make Host.

Một hộp thoại thông báo sẽ xuất hiện hỏi bạn có chắc muốn chuyển quyền điều hành cho người này hay không. Hãy xác nhận bằng cách bấm nút Yes.

Quay lại danh sách những người có mặt trong cuộc họp và bạn sẽ thấy người bạn chọn bây giờ đã là người điều hành (host), trong khi bạn đã trở thành người tham gia (paticipant). Bởi vậy giờ đây, bạn có thể thoải mái rời khỏi cuộc họp, không sợ làm gián đoạn nó.