Cô gái đầu tiên đăng ký thử vaccine Covid-19 Việt Nam

Cô gái đầu tiên đăng ký thử vaccine Covid-19 Việt Nam

Tính đến 10h30 sáng 10/12, đã có 30 tình nguyện viên đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19. Các bàn đăng ký và kênh thông tin (online và offline) đã được mở, để người dân đủ tiêu chí có thể đăng ký.