Thứ Hai, 01/03/2021, 20:24 (GMT+7) | Điểm tin:
Thu hồi xe máy cũ: Vẫn bế tắc

Thu hồi xe máy cũ: Vẫn bế tắc

Thu hồi xe máy cũ nát nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ô nhiễm không khí là việc làm cần thiết. Thế nhưng, điều này không dễ thực hiện vì sẽ chạm đến “mưu sinh' của nhiều người dân lao động nghèo.
Thu hồi xe cũ nát: Nói dễ làm khó?

Thu hồi xe cũ nát: Nói dễ làm khó?

Việc thu hồi phương tiện giao thông cũ nát như một giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí xem ra là một giải pháp hợp lý, nhưng chưa thể hợp tình giai đoạn này, nhất là những quy định đi kèm theo đó.