Thứ Tư, 21/04/2021, 16:07 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Đề nghị Hà Nội, TPHCM thu hồi xe cũ nát

    Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội, TPHCM thực hiện thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố.