Thứ Bảy

Thúc đẩy quảng bá văn hóa, bản sắc Việt qua môn nghệ thuật thứ bảy
Giới nghiên cứu nhận định ba nguyên tắc về tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng vẫn luôn là các nguyên tắc dẫn dắt, đưa điện ảnh Việt Nam phát triển, ghi tên mình lên bản đồ thế giới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO