Thông tư 32 bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch CSGT tuần tra, kiểm soát

08/09/2023 08:06

Thông tư 32/2023 thay thế cho Thông tư 65/2020 của Bộ Công an đã bỏ quy định về thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát.

Từ 15/9, Thông tư 32/2023 thay thế cho Thông tư 65/2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT.

Xây dựng, ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo từng cấp

Theo Thông tư 32/2023, về thẩm quyền xây dựng, ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát được quy định: Cục trưởng CSGT tham mưu cho Bộ trưởng Công an ban hành kế hoạch hoặc trực tiếp ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

Giám đốc Công an cấp tỉnh ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh.

Kế hoạch tuần tra, kiểm soát do cấp có thẩm quyền tương ứng ban hành

Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng CSGT; Trưởng Công an cấp huyện ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo quy định.

Đội trưởng các Đội: Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc; Đội CSGT; Đội CSGT đường bộ; Đội Tuần tra, dẫn đoàn; Đội CSGT- trật tự; Trạm trưởng Trạm CSGT tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát cho các Tổ CSGT trực thuộc.

Đáp ứng đủ yêu cầu mới phát lệnh tuần tra, kiểm soát

Tại Điều 15 của Thông tư này quy định, Tổ trưởng Tổ CSGT trước khi tuần tra, kiểm soát phải phổ biến, quán triệt cho các Tổ viên về nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát và những nội dung khác có liên quan; kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; điểm danh quân số; kiểm tra trang phục; số hiệu Công an nhân dân; Giấy chứng minh Công an nhân dân (khi bố trí cán bộ hóa trang); điều lệnh nội vụ; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ; các biểu mẫu có liên quan và phương tiện kỹ thuật khác; nhắc lại vị trí công tác, nhiệm vụ của từng tổ viên; phát lệnh tiến hành tuần tra, kiểm soát khi các điều kiện đã bảo đảm đầy đủ theo yêu cầu và an toàn.

Lực lượng Cảnh sát 141 làm nhiệm vụ

Với tổ viên, phải nắm vững nội dung kế hoạch, nhiệm vụ, vị trí, hình thức thông tin liên lạc; chủ động thực hiện công tác chuẩn bị theo sự phân công của Tổ trưởng.

Phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ; phương tiện kỹ thuật khác trang bị cho Tổ CSGT phải được quản lý, sử dụng theo quy định; được thống kê cụ thể trong sổ theo dõi, quản lý.

Bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát

Tại Điều 14 Thông tư 65/2020 quy định, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng CSGT, Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm:

Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

Về hình thức thông báo công khai: Niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT hoặc Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng CSGT,  công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, điều này đã được bỏ tại Thông tư 32/2023.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thông tư 32 bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch CSGT tuần tra, kiểm soát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO