Thông tư 04

Quy định mới nhất về quản lý tiền công đức, tài trợ lễ hội
Nguồn tài chính để tổ chức lễ hội gồm: Tiền công đức, tài trợ cho hoạt động lễ hội; hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; thu từ hoạt động dịch vụ...
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO