thon dac biet kho khan

Mới: Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025
3 tháng trước Tư vấn luật
Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn