Thứ Sáu, 14/05/2021, 16:55 (GMT+7) | Điểm tin:

Máy bán hàng tự động vận hành bằng chân

Thứ Hai, 09/11/2020, 13:17 (GMT+7)
Máy bán hàng tự động hoạt động bằng chân đầu tiên trên thế giới đã được phát triển ở Nhật Bản để giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.