Thứ năm, 24/06/2021 17:15 | Điểm tin:

Thành phố Huế sẽ được mở rộng gấp 4 lần

Thứ bảy, 24/04/2021 15:51
Thành phố Huế trong tương lai sẽ rộng gấp 4 lần hiện tại với diện tích khoảng 266 km2, 36 phường, xã.

Ủy ban Pháp luật Quốc hội vừa tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 35 nhằm thẩm tra đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

Chủ trì có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội - ông Hoàng Thanh Tùng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Theo đề án, phạm vi mở rộng đô thị Huế bao gồm thành phố Huế hiện hữu (70,67 km2) và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thuộc phạm vi các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và một phần huyện Phú Vang; diện tích khoảng 266 km2.

Sau khi sắp xếp, mở rộng, thành phố Huế trong tương lai sẽ rộng gấp gần 4 lần hiện tại. Ngoài ra, sau khi sắp xếp, sáp nhập toàn thành phố Huế có 36 xã, phường (29 phường và 7 xã).

Thành phố Huế sẽ được mở rộng gấp 4 lần - 1
Thành phố Huế sẽ được mở rộng gấp 4 lần trong tương lai.

Hiện không gian đô thị Huế với diện tích toàn thành phố Huế 70,67 km2 là quá nhỏ so với tốc độ phát triển đô thị, mật độ dân số toàn đô thị cao (7.222 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

Định hướng xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị xác định mô hình đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương bao gồm Thành phố Huế mở rộng, Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà, Thị xã Phong Điền và các huyện (theo mô hình thành phố trong thành phố; không hình thành các quận nội thành).

Vì vậy, việc mở rộng Thành phố Huế để đáp ứng được các quy định của pháp luật về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và từng bước cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị để tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về: Tiêu chuẩn về quy mô dân số; Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; Tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc; Tiêu chuẩn về loại đô thị; Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội sau khi mở rộng địa giới hành chính và thành lập sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

Thành phố Huế sẽ được mở rộng gấp 4 lần - 2
Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội (đứng) phát biểu tán thành với phương án sắp xếp, mở rộng thành phố Huế gấp 4 lần so với hiện tại.

Các thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Huế như đã nêu ở tờ trình; cơ bản tán thành với phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Đề án. Đồng thời, đồng tình, ủng hộ với sự cần thiết của đề án, mong muốn đề án sớm được thông qua và lưu ý một số vấn đề nhằm hoàn thiện đề án có tính khả thi cao.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội - ông Hoàng Thanh Tùng cho rằng, các ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật phát biểu đều nhất trí cao với sự cần thiết điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế. Việc thông qua đề án này là một bước quan trong trọng tiến trình cụ thể hóa xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Ông Hoàng Thanh Tùng cũng đề nghị các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải trình, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề án, đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở pháp lý báo cáo đề án lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Như Dân trí thông tin, vào tháng 9/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 và Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đô thị Huế được mở rộng bao gồm TP Huế hiện hữu (70,67 km2) và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thuộc phạm vi các thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và một phần huyện Phú Vang. Thành phố Huế sau khi được mở rộng sẽ có tổng diện tích khoảng 348,54 km2, gấp 5 lần so với diện tích hiện tại.

Thành phố Huế sẽ được mở rộng gấp 4 lần - 3

Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Huế gấp 4 lần.

Cũng theo nghị quyết của Bộ Chính trị vào tháng 12/2019, Thừa Thiên đến năm 2025 sẽ trở thành TP trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đại Dương