Thứ Sáu, 14/05/2021, 11:14 (GMT+7) | Điểm tin:

Chặng đường 40 năm công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Thứ Tư, 31/03/2021, 09:47 (GMT+7)
Hơn 40 năm công tác, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có 4 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, 2 khóa tham gia Bộ Chính trị và đến nay cũng có 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm Đại biểu Quốc hội.
Chặng đường 40 năm công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - 1

Đỗ Diệp - Phương Thảo