Thứ Sáu, 05/03/2021, 15:15 (GMT+7) | Điểm tin:
Mẹ đã làm tổn thương tôi

Mẹ đã làm tổn thương tôi

Nói chuyện sẽ khiến mẹ được nhìn lại quá khứ, từ đó mà hiểu em hơn. Đây cũng là phương thuốc giải tỏa, chữa lành bớt những tổn thương trong lòng em.