Chủ nhật, 20/06/2021 17:05 | Điểm tin:

Hành tinh lạnh lẽo phóng khí gas vào vũ trụ

Thứ tư, 13/05/2020 09:38
Khi tàu vũ trụ Voyager 2 bay qua, các nhà khoa học phát hiện Sao Thiên Vương phóng luồng khí gas có kích thước lớn hơn 30 lần đường kính Trái Đất. Vậy khí gas đó đã đi đâu?