Thứ Sáu, 07/05/2021, 21:29 (GMT+7) | Điểm tin:

Năm 2021: Tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu

Thứ Hai, 30/11/2020, 10:38 (GMT+7)
Tuổi nghỉ hưu của lao động nam từ năm 2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau đó mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.