Thứ sáu, 25/06/2021 06:06 | Điểm tin:

Đôi dép vải đi trong nhà giá 4,5 triệu đồng

Thứ bảy, 08/05/2021 16:10
Dép đi trong nhà là đồ vật thiết yếu với người dân xứ anh đào. Một số loại tốt, làm từ lụa, có giá đến 200 USD/đôi.