Thứ Bảy, 17/04/2021, 10:44 (GMT+7) | Điểm tin:

Các hãng vận chuyển đền bù mất hàng như thế nào

Thứ Hai, 28/12/2020, 13:46 (GMT+7)
Nếu cung cấp đầy đủ hóa đơn, hàng bị mất hoặc hư hỏng có thể được hãng vận chuyển bồi thường 100% giá trị.