Thứ ba, 22/06/2021 05:48 | Điểm tin:

BOT cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu: Nhà nước bỏ thêm gần 5.000 tỷ

Thứ sáu, 18/12/2020 06:41
Phần vốn nhà nước tham gia vào dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ được điều chỉnh tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 9.950 tỷ đồng, tăng 4.950 tỷ đồng.
Kết quả thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc BOT Hòa Bình - Mộc Châu của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho thấy, sau điều chỉnh chiều dài tuyến cao tốc này được rút ngắn xuống 84km, giảm 1km so với phê duyệt ban đầu; bề mặt cao tốc được thu hẹp từ 17m xuống 13,5m, giảm 3,5m; thời gian đầu tư dự án được kéo dài tới năm 2026.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, tổng vốn đầu tư của cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu điều chỉnh từ 22.294 tỷ đồng xuống 22.033 tỷ đồng, giảm 261 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần vốn nhà nước tham gia vào dự án sẽ từ 5.000 tỷ đồng lên 9.950 tỷ đồng, tăng 4.950 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương tham gia đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu khoảng 5.000 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương tham gia dự án 4.950 tỷ đồng.

BOT cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu: Nhà nước bỏ thêm gần 5.000 tỷ
Cao tốc BOT Hòa Bình - Mộc Châu tách thành 2 dự án


Ngược lại, phần vốn nhà đầu tư BOT phải huy động làm dự án được điều chỉnh giảm từ 17.294 tỷ đồng xuống 12.083 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án BOT cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu cũng được điều chỉnh thành hai dự án thành phần, dự án thành phần 1 - đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Sơn La dài 35km và đoạn nối với Quốc lộ 6 dài khoảng 11km, vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, thời gian vận hành thu phí hoàn vốn 20 năm. Dự án thành phần 2 - đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình, dài 49km, vốn đầu tư hơn 15.800 tỷ đồng, thời gian vận hành thu phí hoàn vốn 24 năm.

Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, vì có các thay đổi về phạm vi, quy mô, cơ cấu nguồn vốn và tổng vốn đầu tư dự án thay đổi. Các chỉ số kịch bản phát triển kinh tế thay đổi theo hướng giảm so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được lập. Khả năng huy động vốn của nhà đầu tư BOT, đặc biệt là vay từ các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn.

Bộ Kế hoạch và đầu tư lưu ý hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La, việc điều chỉnh giảm bề rộng nền đường còn 13,5m, giảm chiều dài tuyến cao tốc khoảng 1km nhưng chỉ giảm tổng vốn đầu tư dự án 261 tỷ đồng là chưa tương xứng. Bộ này đề nghị các địa phương rà soát lại toàn bộ quy mô đầu tư dự án, căn cứ các quy định có liên quan để tính toán lại tổng vốn đầu tư dự án cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí.