Thứ tư, 16/06/2021 18:14 | Điểm tin:

Tay không bắt sống con trăn dài 4 mét

Thứ hai, 10/08/2020 08:31
Một con trăn khổng lồ dài tới 4 mét cuộn mình trốn trong chuồng gà ở một trang trại miền nam Thái Lan. Dù đối mặt với nguy hiểm nhưng người đàn ông đã cố gắng chỉ bằng một tay tóm sống con trăn lớn.