Thứ tư, 16/06/2021 06:48 | Điểm tin:

Kiến dùng trí thông minh đáng kinh ngạc để vượt qua nghịch cảnh

Thứ tư, 12/05/2021 09:49
Những con kiến buộc phải sơ tán sau khi nhận ra tổ của chúng được xây trên khu vực bị ngập nước. Trí thông minh đáng kinh ngạc đã giúp chúng tồn tại.