Thứ bảy, 12/06/2021 22:06 | Điểm tin:

Đang chiến hăng, chút lơ là khiến cá sấu trả giá đắt từ cú 'vặn xoắn tử thần'

Chủ nhật, 14/06/2020 16:45
Hai con cá sấu đã sử dụng sức mạnh của cặp hàm nhằm khiến đối thủ phải trả giá đắt trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ này.

Hai con cá sấu mõm ngắn (tên khoa học Alligator) đã có một cuộc đối kháng đầy quyết liệt trên bờ sông nhằm tranh giành địa bàn. Cả hai đều "không ai chịu nhường ai" và tỏ ra là những đối thủ cân tài cân sức của nhau.

Cả hai đều tìm cách cắn vào chân của nhau nhưng sau đó một con đã quay lưng bỏ đi khi thấy sự xuất hiện của con người và điều này đã mở ra một cơ hội tấn công rất lớn cho đối thủ của nó và con cá sấu còn lại đã chớp lấy thời cơ này.

Nõ cắn vào chân đối phương rồi sử dụng cú "vặn xoắn tử thần" (death roll) quen thuộc, vốn dùng để xẻ thịt con mồi. Nó vặn xoắn một vòng khiến chân đối thủ như muốn đứt lìa ra, mặc dù cái chân sau chưa đứt nhưng có lẽ cũng đã bị gãy rời.

Xem video: