Thứ Tư, 03/03/2021, 06:29 (GMT+7) | Điểm tin:
Thế giới sẽ phục hồi mạnh mẽ năm 2021?

Thế giới sẽ phục hồi mạnh mẽ năm 2021?

Với người dân toàn thế giới, hy vọng lớn nhất là năm 2021 sẽ có các chuyển đổi có lợi: nền kinh tế phục hồi nhanh chóng, các công ty xoay trục với các mô hình kinh doanh 'tái định dạng' và các chính phủ 'xây dựng lại tốt hơn'.