Thanh tra việc bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng ở Bộ Nội vụ

Thế Kha| 01/04/2022 19:29

Thanh tra Bộ Công an vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ.

Thanh tra Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra đối với 10 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Thời gian thanh tra từ ngày 1/1/2019 đến thời điểm thanh tra; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an - làm trưởng đoàn thanh tra. Ông Hồng nêu rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; đồng thời thông qua nội dung, phương pháp làm việc của đoàn thanh tra.

Thanh tra việc bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng ở Bộ Nội vụ - 1

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng - Trưởng đoàn thanh tra phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: Thanh Tuấn).

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ Công an - nhấn mạnh, mục đích thanh tra nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ thực trạng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ; giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ và lãnh đạo các đơn vị thấy được thực trạng, những hạn chế còn tồn tại, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình xây dựng thể chế, thực thi công vụ, từ đó đưa ra những giải pháp để khắc phục hạn chế, giúp Bộ Nội vụ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

Ông Tuấn đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra tạo điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch, đúng các quy định của pháp luật về thanh tra và văn hóa ứng xử trong công tác thanh tra; phối hợp chặt chẽ, quan tâm hướng dẫn các đối tượng thanh tra với tinh thần "lấy xây là chính".

Thống nhất với các nội dung theo kế hoạch thanh tra của Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, việc thanh tra được lãnh đạo Bộ xác định là nội dung rất quan trọng. Do đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra tham dự buổi công bố quyết định để nắm bắt các nội dung và thực hiện theo yêu cầu thanh tra.

Thanh tra việc bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng ở Bộ Nội vụ - 2

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Thanh Tuấn).

Theo ông Thắng, việc bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ là một trong những trụ cột nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ động triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Thông qua công tác thanh tra, Bộ Nội vụ sẽ khắc phục những bất cập, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đối với đoàn thanh tra nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra việc bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng ở Bộ Nội vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO