Thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực

Hà Cường| 11/05/2022 18:26

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm chủ tịch hội đồng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm phó chủ tịch hội đồng.

27 ủy viên gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Hội khuyến học Việt Nam; chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng một số trường đại học;...

Thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực 2022 - 2026.

Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực là tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực; chỉ đạo triển khai các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, các đề án lớn được phê duyệt có nội dung về đổi mới giáo dục và đào tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng để tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực.

Nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng hoạt động theo quy chế do Thủ tướng ban hành. Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của hội đồng, thực hiện các nhiệm vụ quy định trong quy chế hoạt đông của hội đồng.

Cơ quan của hội đồng đặt tại Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. Văn phòng hội đồng có biên chế công chức thuộc Bộ GD&ĐT, làm việc theo chế độ chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

Hà Cường

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO