Thanh Hóa: Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi đất, cho thuê đất

Thu Thủy| 05/05/2022 07:20

Luật Đất đai năm 2013 đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả.

Tại Thanh Hóa, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, trong giai đoạn 2013- 2020 đã có 6.559 dự án được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, với diện tích 9.277,48 ha.

tindatdai.jpg
Luật Đất đai năm 2013 đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Về giao đất, cho thuê đất, từ năm 2014-2020, toàn tỉnh đã thu tiền sử dụng đất 33.845,241 tỷ đồng, tiền thuê đất 4.971,844 tỷ đồng; đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 2.647 dự án (1.038,1 ha), thu ngân sách 22.685 tỷ đồng. Cho thuê đất thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài Khu Kinh tế Nghi Sơn với diện tích khoảng 14.012 ha, thu hút vốn đầu tư đăng ký khoảng 532.471 tỷ đồng. Đối với địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn, đã thu hút 177 dự án đầu tư trong nước vốn đầu tư 59.057,84 tỷ đồng và 14 dự án đầu tư nước ngoài vốn đầu tư 2.859,5 triệu USD. Việc khai thác quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng (dự án đầu tư theo hình thức PPP) là 14 dự án, với tổng vốn đầu tư 72.989 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã thu hút được 89 dự án đầu tư (sử dụng 5.117,65 ha đất) của tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài. Thu hồi 24 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhưng sử dụng lãng phí, không đúng mục đích, đầu cơ đất, chậm đưa đất vào sử dụng, với diện tích là 81,67 ha, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, tổ chức đấu giá theo quy định.

Đối với việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, đến năm 2020, toàn tỉnh đã tích tụ, tập trung được 10.790 ha đất nông nghiệp, nâng tổng số đất đai được tích tụ trên địa bàn tỉnh hơn 26.600 ha, tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, đầu tư nâng cấp hạ tầng, đẩy mạnh thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện tương đối tốt theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Toàn tỉnh có 10.682 dự án phải thu hồi đất, tổng diện tích đất thu hồi là 21.895,991 ha. Đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai tại 469/559 xã, phường, thị trấn với diện tích 367.206,8 ha; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 80 xã trên địa bàn 3 huyện. tổng kinh phí thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu là 315.472 triệu đồng. Giai đoạn 2014-2020, tỉnh đã thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 649.222,9 ha/684.791,51 ha diện tích cần cấp (đạt tỷ lệ 94,81%); số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 2.385.281 giấy/2.466.384 giấy cần cấp (đạt tỷ lệ 96,71%).

Bài liên quan
  • Phụ nữ được hưởng lợi khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực?
    Ở các vùng nông thôn quan niệm “trọng nam, khinh nữ” vẫn còn phổ biến, điều này dẫn đến nhiều trường hợp bố mẹ thường sẽ tặng đất cho con trai để khi về già có người chăm sóc, phụng dưỡng. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 đã sửa đổi và mở ra những cơ hội mới cho nhóm đối tượng phái yếu.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi đất, cho thuê đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO