Thanh Hóa: Rà soát việc giao đất, thuê đất theo quy định

Thu Thủy| 24/01/2022 16:34

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND về quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quyết định này quy định việc thực hiện rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến của người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Áp dụng đối với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý và sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

dat1.jpg
Thanh Hóa công khai việc giao đất, cho thuê đất các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, trước khi lập Kế hoạch sử dụng đất hằng năm, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, đủ điều kiện để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề để đưa vào kế hoạch sử dụng đất. Rà soát mục đích, tính pháp lý và các đối tượng sử dụng đất liền kề: xác định mục đích dự kiến giao, cho thuê thửa đất nhỏ hẹp theo quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, mục đích theo hiện trạng sử dụng đất và mục đích theo quy hoạch của các thửa đất liền kề.

UBND cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý tại địa phương để giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên cổng thông tin điện tử cấp huyện; niêm yết tại Trụ sở UBND cấp huyện; thời gian công khai là 15 ngày làm việc.

dat2.jpg
UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý

Chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý tại địa phương để giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề; gửi văn bản lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề về nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao, cho thuê. Kết thúc công khai và lấy ý kiến, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các ý kiến của người dân nơi có đất, người sử dụng đất liền kề (nếu có).

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Rà soát việc giao đất, thuê đất theo quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO