Thanh Hóa: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045

Thu Thủy| 10/02/2022 19:21

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quy định quản lý đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045, trong đó có các quy định về xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường tại địa phương.

Theo đó, phạm vi vùng quản lý gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Triệu Sơn, bao gồm 34 đơn vị hành chính cấp xã (02 thị trấn và 32 xã) với diện tích tự nhiên là 29.004 ha.

Với định hướng không gian phát triển công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp và Thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021- 2025. Đối với khu vực khai thác khoáng sản phải tuân thủ theo Luật Khoáng sản và các quy định về sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường.

ts1.jpg
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045

Trong đó, đối với quy định về hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước thải, quản lý chất thải rắn. Định hướng xây dựng các trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung cho khu vực đô thị mới theo quy hoạch thoát nước đô thị vùng tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ vào dự báo nhu cầu XLNT tập trung khu vực nội thị, xây dựng 06 trạm XLNT cho khu vực đô thị.

Nước thải nông thôn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; Tái sử dụng nước thải sau xử lý để phục vụ nông nghiệp. 100% các hộ gia đình phải sử dụng xí hợp vệ sinh, khuyến khích sử dụng bể tự hoại hợp quy cách

Hệ thống xử lý chất thải rắn: Giai đoạn đến năm 2025 rác thải được thu gom và xử lý tại xã Hợp Thắng. Giai đoạn từ năm 2026 - 2050 dừng hoạt động khu xử lý rác tại xã Hợp Thắng, toàn bộ rác thải của huyện được thu gom và xử lý tại khu xử lý rác Thái Hòa - Vân Sơn với diện tích khoảng 15 ha.

Thực hiện các giải pháp bảo vệ thiên nhiên, các di sản văn hóa - lịch sử phục vụ cho phát triển du lịch dịch vụ; xử lý hiện trạng ô nhiễm môi trường; đảm bảo an toàn cho nguồn cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu, bảo vệ môi trường đất, môi trường không khí; bảo vệ các hệ sinh thái đặc trưng.

ts2-2-.jpg
Tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải theo quy định

Giám sát, xử lý các vi phạm gây ô nhiễm; đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đối với từng dự án; tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thích hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường; Xây dựng quy chế quản lý bảo vệ môi trường và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường đối với các vùng bảo tồn, hạn chế phát triển; vùng dân cư đô thị và khu du lịch; vùng rừng phòng hộ, vành đai xanh, hành lang xanh và hệ thống cây xanh công cộng; vùng nông thôn,…

Giao các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Triệu Sơn căn cứ vào quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt, tổ chức lập và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch chung đô thị; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo thẩm quyền.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO