Thanh Hóa: Cho phép thực hiện dự án Khu đô thị Quảng Trường biển Sầm Sơn hơn 19 ha

Thu Thủy | 05/10/2021, 16:59

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3840/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho phép thực hiện dự án Khu đô thị Quảng Trường biển Sầm Sơn và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TP Sầm Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho phép thực hiện dự án Khu đô thị Quảng Trường biển Sầm Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TP Sầm Sơn với nhu cầu sử dụng đất 19,5113 ha để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 430/TLBĐ, tỷ 1/1000, do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 29/7/2020.

Khu đô thị Quảng Trường biển Sầm Sơn sẽ có diện tích 19,5113 ha

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về tính chính xác, nội dung thẩm định về vị trí, ranh giới, số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của dự án; hướng dẫn UBND TP Sầm Sơn và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ sử dụng đất, đầu tư, bảo vệ môi trường... để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với UBND TP Sầm Sơn, UBND phường Trung Sơn thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của dự án; tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo đúng, phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô, loại đất của dự án theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt.

Đồng thời, thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có), giao đất, cho thuê đất đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kịp thời xử lý các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời khẩn trương triển khai, chấp hành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục hồ sơ về đầu tư, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án theo quy định.

Bài liên quan
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  Thanh Hóa: Cho phép thực hiện dự án Khu đô thị Quảng Trường biển Sầm Sơn hơn 19 ha
  vietnam.vn