Vì sao có ngày Valentine?

Vì sao có ngày Valentine?

Nhiều người vẫn chưa biết ngày 14 tháng 2 là ngày gì và trong ngày này ai sẽ tặng quà cho ai?