Thái Nguyên có thêm khu công nghiệp gần 4.000 tỷ

11/03/2024 10:58

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên do Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên làm chủ đầu tư có quy mô gần 300ha, với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Thái Nguyên sắp có thêm khu công nghiệp gần 4.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên. Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên.

Thái Nguyên có thêm khu công nghiệp gần 4.000 tỷ ảnh 1
Thái Nguyên sắp có thêm khu công nghiệp gần 4.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Khu công nghiệp Sông Công II nằm trên địa bàn xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án chia làm 2 phân khu, trong đó khu số 1 có quy mô 175,52 ha nằm trên địa giới hành chính của xã Tân Quang và một phần xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công; khu số 2 có quy mô 120,72 ha nằm trên địa giới hành chính của xã Bá Xuyên và một phần xã Tân Quang, thành phố Sông Công.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.985,47 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Tại quyết định trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về những nội dung được giao chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết thủ tục khác có liên quan đến hoạt động đầu tư; không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Đảm bảo dự án phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt đối với đất trồng lúa trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khác để bù lại đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Luật Đất đai; thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của Nhà đầu tư về việc đảm bảo điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế...

Công ty Viglacera Thái Nguyên (nhà đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Viglacera Thái Nguyên chỉ được thực hiện Dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, quản lý sử dụng đất trồng lúa và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai và Điều 45 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai

Đồng thời, có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp...

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có có 5 khu công nghiệp tập trung với hơn 300 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, 167 dự án FDI có tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 10,8 tỷ USD và 135 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 17.300 tỷ đồng. Năm 2023, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt tổng doanh thu 29 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 25,5 tỷ USD, chiếm trên 94% giá trị xuất khẩu của cả tỉnh. Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp nộp ngân sách nhà nước khoảng 9.500 tỷ đồng, chiếm 48,6% tổng số thu ngân sách toàn tỉnh, đồng thời, tạo việc làm cho hơn trên 85.000 lao động.

Năm 2024, các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đạt doanh thu quy đổi khoảng 34 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, nộp ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng. Theo đó, Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 15 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn, thu hút vốn đầu tư đăng ký mới đạt 500 triệu USD và 4.500 tỷ đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên có thêm khu công nghiệp gần 4.000 tỷ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO