Em không muốn ra tòa lần nữa

Em không muốn ra tòa lần nữa

Năm 10 tuổi, Oanh đối diện với câu hỏi: Con muốn sống cùng mẹ hay cha?. Đến giờ, Oanh không muốn nghe lại câu ấy thêm lần nào nữa.