Thứ Năm, 04/03/2021, 08:05 (GMT+7) | Điểm tin:
"So găng" chính sách kinh tế của ông Trump và ông Biden

"So găng" chính sách kinh tế của ông Trump và ông Biden

Chỉ ít giờ sau lễ nhậm chức, ông Biden lập tức ký phê duyệt 17 sắc lệnh phủ quyết hoặc đảo ngược hoàn toàn nhiều chính sách của Trump. Một số trong đó là các quyết sách kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn.