Tâm từ -  Cuốn sách của sự giác ngộ về Thiền, Tâm và sự buông bỏ

Tâm từ - Cuốn sách của sự giác ngộ về Thiền, Tâm và sự buông bỏ

Giữa những bất ổn của bản thân trong cuộc sống, Tâm Từ được Ajahn Brahm giới thiệu như là một con đường đạo pháp mang chân lý đến cuộc sống. Cuốn sách là sự giác ngộ, hướng dẫn và giới thiệu phương pháp luyện tập về hành Thiền - hành Tâm một cách đơn giản, gần gũi.