Tạm trú và lưu trú có gì khác nhau?

Minh Hương| 31/01/2022 13:10

Ông Hoàng Anh gửi câu hỏi: Người tạm trú và lưu trú có gì khác nhau?

Luật sư Hoàng Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 2 Luật Cư trú 2020 định nghĩa cư trú như sau:

2. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã).

Khoản 8, 9 Điều 2 định nghĩa nơi thường trú, tạm trú như sau:

8. Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú;

9. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.

Khoản 6 Điều 2 Luật Cư trú 2020 định nghĩa lưu trú như sau:

6. Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.

Như vậy, pháp luật không có định nghĩa cụ thể về người tạm trú và người lưu trú.

Từ các quy định được trích dẫn ở trên, có thể hiểu người tạm trú là người sinh sống thường xuyên tại một địa điểm ngoài nơi thường trú (chủ yếu là nhà thuê, mượn…) trong một khoảng thời gian nhất định (không giới hạn thời gian).

Người lưu trú được hiểu là người nghỉ lại tạm thời vì lý do công việc, du lịch, thăm hỏi… trong thời gian ngắn (dưới 30 ngày).

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tạm trú và lưu trú có gì khác nhau?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO