Còn bao lần chồng say nắng nữa?

Còn bao lần chồng say nắng nữa?

Mới một lần chồng say nắng thế này thôi, cũng đủ khiến gia đình tan nát, khiến cô đau đớn không thể thở được nữa rồi...